Article

Kademuur kapotgedruk voor beter inzicht bezwijkmechanismen

Artikel over onderzoek naar de maximale last van kademuren

De kademuren van Amsterdam zijn soms wel 300 jaar oud en daardoor niet berekend op het gewicht dat het moderne verkeer met zich meebrengt. Onderzoekers Mart-Jan hemel en Dirk-Jan Peters hebben een rekenmodel opgezet dat de restlevensduur van deze kademuren berekent, en daarmee en hoe veilig de muren nog zijn. Deze bevindingen worden in de praktijk getest door zware gewichten op de kademuren te plaatsen. In de wijk Overamstel wordt bijvoorbeeld een kademuur belast met 120 ton. Lees meer in een artikel door Cobouw.

Lees hier het artikel. 

Additional info

Image credits

Header image: Flickr - Kademuren Amsterdam

Icon image: Kademuur