Collection (2)

Teamleren en sociale veiligheid

Promotieonderzoek Carlijn Kriek

In deze collectie vindt je documentatie en informatie horende bij het promotieonderzoek van Carlijn Kriek. Zij werkt als organisatie- & loopbaanadviseur bij als bij de gemeente Amsterdam (Personeel & Organisatie) en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Het werk binnen de stad (en daarbuiten) wordt steeds complexer. Of het nu gaat om de
energietransitie, het effect van de coronapandemie op inwoners van de stad, kansenongelijkheid,
ondermijning of het herstel van de effecten van de toeslagenaffaire; de breinbrekers stapelen zich
op. De enige manier om hier als organisatie effectief op te reageren, is door flexibel samen te
werken. En van elkaar te leren. Binnen teams en tussen teams. Het is daarom nuttig om de
factoren die teamleren stimuleren, te onderzoeken.

Twee vragen staan in het onderzoek centraal: Wat is het effect van (hoge) sociale veiligheid op teamleren (en daarmee presteren)? En welke “tools” of vaardigheden kunnen we onze leidinggevenden aanreiken om dit in hun teams te vergroten?

Looptijd onderzoek: 2022-2026

More information

Image credits

Icon image: samen.jpg

Sort on: