Article

Een democratische belofte van samenleving aan bestuur

Achtmaandenpaper, 2020

Onderstaande 'achtmaandenpaper' is een uitwerking van het promotieonderzoeksplan van Badia Bentayeb. Bentayeb werkt als senior adviseur democratie & bestuurlijke stabiliteit bij de Gemeente Amsterdam en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Het doel van haar onderzoek is om te achterhalen hoe de participatieve- en doe-democratie in de Amsterdamse praktijk functioneert, wat de belangrijkste knelpunten zijn en welk handelingsrepetoire hier aan kan bijdragen.

Looptijd onderzoek: 2021-2025
Begeleiding: prof. dr. Paul Frissen (Universiteit Tilburg, Public Law & Governance)

Image credits

Header image: 200902-stadhuis-ambtswoninggesprek-everhardt_hr-114_1.jpg

Media

Documents