Collection (2)

Promotieonderzoek: Ontwerpen voor complexiteit

Promotieonderzoek Ellen Merkus

In deze collectie staat informatie over het promotieonderzoek van Ellen Merkus. Zij werkt als planningsadviseur het projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Haar onderzoek richt zich op het gebruik van visualisaties om complexe vraagstukken beter invoelbaar te maken. Hierbij ligt de focus op praktijksituaties waar mensen met verschillende achtergronden perspectieven uitwisselen, en waar visualisatie helpt om gedeelde beelden en kennis op te bouwen.

Looptijd onderzoek: 2021-2025
Begeleiding: dr. ir. Jotte de Koning en dr. ir. Jan Carel Diehl (TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen)

More information

De stad Amsterdam, haar bewoners, bedrijven en instellingen hebben elkaar nodig in het
ontwikkelen van ideeën in antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Een slim procesontwerp
schept de voorwaarden om goede ideeën uit de verf te laten komen. De noodzaak voor
procesinnovatie neemt toe wanneer ideeontwikkeling plaatsvindt op complexe vraagstukken waar
veel actoren belanghebbend zijn, er tegenstellingen zijn, en het vraagstuk aan verandering
onderhevig is. In deze processen is behoefte aan overzicht op het geheel groot. Door de dynamiek
in en tussen systemen te visualiseren ontstaat er overzicht. Dit onderzoek richt zich op de inzet
van visualisatie (procesverbeelding) die het mogelijk maakt de dynamiek op systeemniveau te
laten ‘zien’. Deze verbeelding stelt betrokken actoren in de gelegenheid geïnformeerd op elkaar te
kunnen reageren opdat zij tezamen ideeën kunnen ontwikkelen.

Image credits

Header image: Max PIxel - wires

Icon image: Max PIxel - wires

Sort on: