Article

MRA netwerk AI & Publieke Diensten

Concept plan van aanpak 2022

Verbinden, versterken en opschalen van initiatieven waarin de burger beter bediend wordt vanuit de waarden inclusiviteit, zeggenschap, menselijk gericht ontwerpen en transparantie

Bron: MRA netwerk AI & Publieke Diensten. 2021. 

Image credits

Icon image: bron@fontys.nl - AI

Media

Documents