Article

EU Monitoring Gemeente Amsterdam, 29 oktober 2021

Relevante ontwikkelingen op het gebied van de Artificial Intelligence in Europa

Voor Amsterdam biedt een optimale positionering in Europa op het gebied van Artificial Intelligence (AI) veel kansen. De EU-monitor op AI dient deze positionering te faciliteren, zowel voor de gemeente Amsterdam als voor de leden van de Amsterdamse AI coalitie.

Het Europees Parlement wil een verbod op het gebruik van gezichtsherkenning. Na een aantal dagen van onrust over het rapport inzake AI en het gebruik ervan door gerechtelijke instanties, stemden de leden van het Europees Parlement op 6 oktober met een overweldigende meerderheid voor een resolutie waarin wordt opgeroepen tot een verbod op het gebruik van geautomatiseerde gezichtsherkenning in publieke ruimtes door politie en justitie. Het EP steunt ook de Europese Commissie in haar poging om in het AI-voorstel sociale scoresystemen te verbieden. Hoewel de resolutie niet-bindend is, geeft het wel een indicatie over hoe het EP zich zal opstellen in de komende onderhandelingen over het AI-voorstel.

Bron: EU Monitoring Gemeente Amsterdam, 29 oktober 2021: Relevante ontwikkelingen op het gebied van de Artificial Intelligence in Europa. 

Image credits

Icon image: sciencebusiness.com

Media

Documents