Article

Regenpijp afkoppelen

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Ook kan het regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen.

Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd en er wordt minder vaak vuil water op het oppervlaktewater geloosd.

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de ondergrond passen, zodat het gebouw en de omgeving geen schade en overlast ondervinden. Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

  • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn (of terug naar de regenpijp via een vulautomaat) om het overtollige water af te voeren.
  • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui af te kunnen voeren.
  • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
  • Een open goot.
  • Aansluiting op een sloot.
  • InfiltratiekrattenIT-riool of zakputten als er te weinig ruimte is voor bovengrondse voorzieningen.
  • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen.

Bron: Amsterdam Rainproof - Regenpijp afkoppelen

Image credits

Icon image: Flickr - regenpijp

Media

Documents