Article

Verdeeldheid en verbinding - de rol van de civil society bij de komst van vluchtelingen

Terugblik op de rol van de civil society bij de komst van vluchtelingen

Hoe ziet de civil society eruit rondom het thema vluchtelingen?
a Hoe heeft de civil society zich rondom het thema vluchtelingen ontwikkeld?
b Waarom zetten mensen zich in?
c Hoe organiseerden groepen in de civil society zich?
d Wat bereikten maatschappelijke organisaties met hun inspanningen?

2 Hoe gaat de civil society om met:
a Pluraliteit van opvattingen tussen maatschappelijke organisaties?
b De kritische blik van maatschappelijke organisaties op de overheid?

We onderzochten deze vragen op basis van drie casussen uit de vluchtelingensector.

We onderzochten deze vragen op basis van drie casussen uit de vluchtelingensector. Dat betekent dat de bevindingen niet representatief zijn voor de civil society – of voor de vluchtelingensector – als geheel. Wel kregen we relevante inzichten in de ervaringen van betrokkenen, op drie thema’s. We onderzochten ten eerste pogingen van de afgelopen twintig jaar om asiel- en integratiebeleid te beïnvloeden. Ten tweede keken we naar initiatieven om vluchtelingen te ondersteunen in Utrecht, en naar hun interactie met gevestigde organisaties en de overheid. Ten derde bekeken we de ervaringen met verzet tegen een aangekondigd asielzoekerscentrum in de Utrechtse wijk Overvecht. We deden onze uitspraken hoofdzakelijk op basis van interviews met betrokkenen, op eerder onderzoek, en relevante documenten. Interviews werden letterlijk getranscribeerd en geanalyseerd met de analysesofware atlas.ti.

Additional info

Image credits

Icon image: Courius_Veranderen-vanuit-verbinding2

Media

Documents