Article

Stromen en ongelijkheid op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in de afgelopen twintig jaar niet dynamischer geworden. Mensen wisselen niet vaker van positie. Baancreatie en baanvernietiging bij bedrijven is ook niet toegenomen. Eerder lijkt er sprake van een afname van dynamiek door vergrijzing van de arbeidsmarkt. Bij verder inzoomen blijkt dat sommige transities, zoals van WW of bijstand naar werk, wel vaker of juist minder vaak voorkomen dan voorheen.

Inkomensongelijkheid in besteedbaar inkomen is ook nauwelijks veranderd. Voor jongeren is er wel sprake van toenemende ongelijkheid in het primair inkomen voor nieuwe cohorten, mogelijk door langer studeren.

Image credits

Icon image: werk.PNG

Media

Documents