Article

Monitor arbeidsdiscriminatie 2015-2019

Sinds 2009 kent iedere gemeente de verplichting om haar burgers een laag- drempelige, onafhankelijke voorziening te bieden voor registratie van en bijstand bij discriminatiemeldingen. Dat betekent dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie terecht kan bij een antidiscriminatie- voorziening (ADV). Jaarlijks ontvangen ADV’s ongeveer 4.500 meldingen.
Een groot deel daarvan gaat over incidenten of situaties op de arbeidsmarkt.

Doorgaans betreft dit ongeveer 30% van alle discriminatiemeldingen. Deze al jaren prominente vertegenwoordiging van de arbeidsmarkt in discriminatie- meldingen en -registraties, maakt een nadere beschouwing van ongelijke behandeling en discriminatie op dit terrein wenselijk. Dit wordt extra onder- streept door de politieke en maatschappelijke zorg over de kansen van mensen om door middel van werk een zelfstandige en volwaardige positie in de Nederlandse samenleving te verwezenlijken en de daaruit volgende zware
inzet in het regeringsbeleid op het tegengaan van arbeidsdiscriminatie.

Bron: Monitor Arbeidsdiscriminatie 2015-2019. 2020. Discriminatie.nl, Rijksoverheid. 

Media

Documents