Article

Focusgroep arbeidsmarktdiscriminatie

Beleving en ervaringen van gezinnen met jonge kinderen (leeftijdsgroep 0-12 jaar) & ouderen met arbeidsmarktdiscriminatie en uitsluiting.

“Gelijke kansen op de arbeidsmarkt en gelijke behandeling in gelijke gevallen: dat is voor lang niet iedereen in Nederland vanzelfsprekend. En dat is onverteerbaar”.

Dat schrijft de Staatssecretaris eind 2018 in een brief aan de Kamer. Het kabinet wil optreden tegen arbeidsmarktdiscriminatie en heeft daarom het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021 aan de Kamer aangeboden. Toezicht en handhaving is één van de drie pijlers van het actieplan. Er wordt onder andere een wetswijziging (‘toezicht discriminatievrije werving en selectie‘) voorbereid. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. De Inspectie SZW (ISZW) is op termijn bevoegd om hierop toe te zien.

Voor de ISZW is de toezicht op de werving en selectie van sollicitanten een nieuw terrein. Ondanks dat er nog geen bevoegdheden zijn, verwacht de Kamer wel een actieve houding van de Inspectie. Om aan deze actieve houding invulling te geven en om gerichte keuzes in de inrichting van het toezicht te kunnen maken, heeft ISZW aan Kantar gevraagd om onderzoek uit te voeren en met behulp van focusgroepen praktijkervaring van sollicitanten op te halen. ISZW wilde een beter beeld krijgen van de vormen van arbeidsmarktdiscriminatie waar sollicitanten mee te maken hebben. Specifieke aandachtgebieden in het onderzoek waren leeftijdsdiscriminatie en uitsluiting op basis van gezinssituatie. De doelgroepen voor de focusgroepen zijn hier op geselecteerd. Op de volgende slide wordt dieper ingegaan op de opzet van het onderzoek.

Bron: Focusgroep arbeidsmarktdiscriminatie: Beleving en ervaringen van gezinnen met jonge kinderen (leeftijdsgroep 0-12 jaar) & ouderen met arbeidsmarktdiscriminatie en uitsluiting. 2020. Inspectie SZW

Image credits

Icon image: ScienceGuide - werk

Media

Documents