Article

Jaarverslag 2020 Stichting Vluchteling

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag met daarin een verslag van onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen.We hanteren als uitgangspunt dat een groot deel van alle inkomsten afkomstig moet zijn van particuliere donateurs. Zij vormen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen.

Donateurs vragen terecht om transparantie. Dankzij hun giften kunnen mensen in nood worden geholpen. Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt ervoor dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan de hulpverlening. Stichting Vluchteling is in het bezit van het CBF-Keurmerk en de ANBI-status. Daarnaast is Stichting Vluchteling ISO-gecertificeerd.

Additional info

Media

Documents