Article

Omgaan met armoede op scholen

De keten doorbreken

Om gezinnen te stellen die in armoede leven, heeft de gemeente Groningen op een aantal scholen een brugfunctionaris aangesteld. Zij slaan een brug tussen school en thuis. Ze ondersteunen ouders, bijvoorbeeld op financieel gebied.

Image credits

Icon image: Pixabay - Kinderen

Media

Documents