Article

Factsheet Gelijke Kansen Alliantie

Het programma Gelijke Kansen (GK) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich in voor gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind in Nederland. Het verbeteren van gelijke kansen doen we samen. Daarom is samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties, ouders en scholen nodig. Als programma Gelijke Kansen moedigen wij deze netwerkaanpak aan.

Her onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak. De factsheets helpen daarbij. Ze geven inzicht in de huidige stand van zaken voor wat betreft kansengelijkheid in het onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van acht graadmeters (indicatoren) die hieronder uitgelegd worden.

Image credits

Icon image: Pixabay - kleurpotloden

Media

Documents