Article

IND jaarcijfers 2020

De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is ingediend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de IND dat vandaag gepubliceerd is. Over de hele linie daalde het aantal aanvragen, behalve bij het aantal naturalisatieverzoeken. De afname is het sterkst te zien bij verblijfsaanvragen op grond van studie (12.310 in 2020 tegen 20.430 in 2019) of als kennismigrant (13.710 in 2020 tegen 20.970 in 2019).

Dit document is een overzicht van de asielaanvragen, beslissingen, aantal nareizigers en de top drie nationaliteiten per aanvraagtype.

Additional info

Image credits

Icon image: pixabay cijfers

Media

Documents