Article

Kenniscentrum Ongelijkheid eerste call for proposals

November 2020

In lijn met de doelstellingen zet het Kenniscentrum Ongelijkheid een eerste call for proposals uit. Deze call heeft tot doel actuele ongelijkheidsvraagstukken te verkennen, te verdiepen en te agenderen voor vervolgonderzoek. Op dit moment wordt de actualiteit grotendeels gedomineerd door de COVID-pandemie, die ongelijkheid kan aanwakkeren of versterken. Het dempen van de negatieve gevolgen van de pandemie vereist inzicht in het ontstaan en tegengaan van ongelijkheid. Tegelijkertijd brengt de pandemie reeds bestaande vormen van ongelijkheid scherp in beeld. Het onderzoek dat in deze eerste call for proposals gefinancierd wordt, kan gerelateerd worden aan de huidige pandemie, maar is er niet noodzakelijkerwijs aan gebonden.

Image credits

Icon image: Pixabay - Megafone

Media

Documents