Article

Stadslandbouw Oosterwold - Almere

Wie Oosterwold zegt, zegt stadslandbouw. Iedere bewoner produceert voedsel op het stuk land waar ook zijn woning is gebouwd. Veel inwoners nemen dit behoorlijk serieus en nu is al te zien dat dit tot een aanzienlijke productie leidt van met name fruit, groente, eieren, kruiden, etc. Meestal voor privé en ruildoeleinden. Maar er zijn ook bewoners zijn die een meer professionele of ideële doelstelling hebben: verkoop of schenking aan derden. Aan andere bewoners, lokale restaurants of winkels. Of aan instanties als Voedselloket Almere of Buitengewoon Almere. Er is dan ook behoefte aan een plek waar onze voedingsmiddelen verhandeld, geruild of gedeeld kunnen worden. Verder hebben ook veel bewoners behoefte aan ondersteuning bij de teelt van hun producten. Door samen te werken in de coöperatie kunnen we daadwerkelijk meerwaarde geven aan onze stadslandbouw.

Wikimedia Commons - Almere

Dit is dan ook de reden dat een aantal enthousiastelingen met de Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold is begonnen. Hoe kunnen we elkaar helpen om tot echte stadslandbouw te komen zoals het is bedoeld en tot verwaarding van de voedselproductie te komen. En er ook echt plezier aan te beleven. Wellicht is het jouw bedoeling om voor jezelf, buren en familie lekkere producten te telen of wil je juist geld verdienen met jouw stukje (stads)landbouwgrond. Het kan natuurlijk ook zijn dat je liever hebt dat jouw productie ten goede komt van een ideële instelling als bijvoorbeeld de Voedselbank of Buitengewoon Almere.

Bron: Oosterwold - Achtergrond

Lees hier meer over de opzet

 

 

Image credits

Icon image: Wikimedia Commons - Urban agriculture