Article

Hoe, Wat en Waarom, de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen

Significant Public heeft in opdracht van VluchtelingenWerk een onafhankelijk en inventariserend onderzoek verricht naar de huidige uitvoering, het belang, de noodzaak en de waarde van maatschappelijke begeleiding voor het inburgerings- en integratieproces van statushouders. Met als doel de diverse uitvoeringspraktijk van maatschappelijke begeleiding inzichtelijk te maken voor beleidsmakers en politiek en op basis van het onderzoek het belang van maatschappelijke begeleiding voor de doelgroep, gemeenten en de samenleving voor het voetlicht te brengen. 

De volgende onderzoekvragen komen in het onderzoek aan bod:
1. Hoe heeft maatschappelijke begeleiding zich over de jaren heen ontwikkeld?
2. Hoe wordt maatschappelijke begeleiding in de huidige praktijk uitgevoerd en in
hoeverre verschilt dit tussen gemeenten?
3. Wat is het belang van maatschappelijke begeleiding volgens de
statushouders, maatschappelijke begeleiders en gemeenten/klantmanagers?
4. Wat is de toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding?
5. Welke randvoorwaarden kunnen maatschappelijke begeleiding versterken?
6. Welke rol speelt maatschappelijke begeleiding binnen de bredere context van

De toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat het zich uitsluitend richt op maatschappelijke begeleiding. 

Additional info

Image credits

Icon image: Wikimedia Commons File: Gouden Cirkel Simon Sinek.png

Media

Documents