Article

Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019-2020

De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Werklocaties Noord-Holland uit. De Monitor Werklocaties brengt ontwikkelingen in beeld op de Noord-Hollandse gemengde werklocaties, kantorenlocaties en (zeehaven)bedrijventerreinen. Het betreft ontwikkelingen in 2019 met als peildatum 1 januari 2020.
Het laat de toenemende schaarste aan werklocaties zien met een groei van de werkgelegenheid in de periode vóór de Coronacrisis.

opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

auteur: sector Regionale Economie en Erfgoed (Provincie Noord-Holland)

Media

Documents