Article

Het Nieuwe Instituut Jaarverslag 2019

Net als voor andere gesubsidieerde cultuurinstellingen was 2019 voor Het Nieuwe Instituut een belangrijk jaar in de aanloop naar de aanstaande beleidsperiode 2021– 2024. In verscheidene stadia waren vertegenwoordigers van de complete organisatie het afgelopen jaar betrokken bij de gedachtebepaling rond de toekomstige profilering van het instituut en de vertaling van bestaande en nieuwe ambities in concrete activiteiten.

Daarbij was vooral de invloed merkbaar van het recente project Neuhaus. Geïnspireerd door de viering van honderd jaar Bauhaus, presenteerde Neuhaus in de loop van 2019 een nieuw type (tijdelijke) academie voor meer- dan-menselijke kennis, waar even radicale vragen over de toekomst van ontwerp en samenleving werden gesteld als een eeuw eerder. Maar nu vanuit een perspectief waarin de mens niet meer de enige maatstaf kan zijn, en alle vormen van leven – van microben tot kunstmatig intelligente systemen – een gelijkwaardige positie innemen. Neuhaus accelereerde het denken over diversiteit en inclusiviteit; thema’s die al langer op de agenda van het instituut stonden maar die in het licht van groeiende ecologische en sociale problemen en al even snel ontwikkelende technologieën alleen maar urgenter worden.

Bron: Het Nieuwe Instituut Jaarverslag 2019

Image credits

Icon image: Flickr - Het Nieuwe Instituut

Media

Documents