Article

AHK - Strategisch plan 2018-2023

Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten

Voor u ligt het Strategisch Plan 2018 – 2023 van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Een hogeschool die, zoals de naam al zegt, de kunsten is toegedaan. Een hogeschool die kunstenaars, en professionals die voor en met de kunsten werken, opleidt. Een hogeschool die dicht bij het werkveld en midden in de samenleving staat.

Een hogeschool met zes eigenzinnige en ambitieuze academies, die elk een eigen positie innemen in het landschap van het onderwijs in de kunsten. Zes academies die elkaar inspireren en de overtuiging over het belang van de kunsten delen.

Een hogeschool in Amsterdam, die alle voordelen van de verbinding met het culturele leven in deze kunstmetropool benut, maar die evenzeer verbonden is met het werkveld in het gehele land en zich verhoudt tot het internationale veld van kunst en cultuur.

Een hogeschool met getalenteerde en gemotiveerde studenten, met enthousiaste en gedreven docenten.

Een hogeschool, kortom, waar aanhoudend gewerkt wordt aan het behoud van het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau, maar die daarnaast zelfbewust en met elan de thema’s oppakt die in de komende jaren aandacht vragen en die in dit Strategisch Plan centraal staan. Van diversiteit tot technologie, van arbeidsmarkt tot onderzoek, van een leven lang ontwikkelen tot internationale positionering.

Dit Strategisch Plan laat de agenda zien waar we als hogeschool en academies de komende jaren aan willen werken, in de wetenschap dat in de komende jaren nieuwe inzichten zullen ontstaan en nieuwe ontwikkelingen zich zullen aandienen. Daar staan we open voor.
Elk jaar zullen wij een actieplan maken voor de concrete uitwerking van de thema's uit dit plan.

Dit plan is tot stand gekomen dankzij veel gesprekken met en veel inbreng van vooral de directeuren en de medezeggenschap, maar ook met inbreng van externen. Het is daarmee niet alleen het resultaat van formele besluitvorming en goedkeuring door de Raad van Toezicht, het is vooral het resultaat van het gesprek over waar de hogeschool staat, welke thema’s voor ons belangrijk zijn en welke ambities wij delen.

Het is daarmee het Strategisch Plan van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bron: Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten - Strategisch plan 2018-2023

Image credits

Header image: yellow banner.jpg

Icon image: AHK gebouw CvB

Media

Documents