Article

Kunst & Cultuur 2021-2025 Amsterdam Zuid-As

Commissie Ruimtelijke Ordening 8 september 2021

Zuidas ontwikkelt zich in rap tempo van een internationaal zakendistrict naar een unieke
en complete Amsterdamse stadswijk. Naast de kantoorgebouwen verschijnen steeds
meer woontorens, met zowel koop- als sociale en middelhuur-appartementen. Winkels en
horeca vormen een vast onderdeel van het straatbeeld. Door de kwalitatief hoogwaardige
inrichting van de openbare ruimte is het fijn vertoeven in dit continu veranderende gebied.
Aan de zuidflank van Amsterdam ontwikkelt zich zo een heel nieuw gebied met een
groeiende bevolking. In die nieuwe stadswijk zijn kunst en cultuur een essentieel element. De
aanwezigheid van cultuur zorgt voor een aangenaam klimaat waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. In de Visie Zuidas (2016) is opgenomen dat creativiteit en economie met elkaar verweven zijn. Daarom is voor de ontwikkeling van Zuidas een wervend cultureel klimaat onmisbaar. Kunst en cultuur in brede zin geven het stadsgebied karakter en identiteit. Ze scheppen een sfeer waardoor mensen zich kunnen hechten. Daarom is in de Visie Zuidas opgenomen dat de aanwezigheid en zichtbaarheid van kunst en cultuur versterkt moet gaan worden.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 8 september 2021

Behandelend ambtenaar: Zuidas, Onno van den Muysenberg, o.van.den.muysenberg@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Zuidas
Auteurs:
Gemeente Amsterdam, Directie Zuidas: Onno van den Muysenberg
Programmamanager Kunst en Cultuur Zuidas Diana Tawfik
Assistent-projectmanager Kunst en Cultuur Zuidas

Additional info

Media

Documents