Article

Clientervaringsonderzoek WMO 2020 Amsterdam totaal

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 2 september 2021

Het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Gemeenten zijn jaarlijks verplicht een cliënt-ervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten uit te voeren. Via het cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners. De doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat de ervaringen zijn van de Wmo-cliënten in de gemeente. Het onderzoek gaat in op de thema’s toegankelijkheid, kwaliteit en de effecten van Wmo-voorzieningen. Het onderzoek heeft een signaleringsfunctie: de uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot vervolgonderzoek.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 2 september 2021 en commissie MLW 9 september 2021 (thema aanvullend OV)

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit. C. Weeda c.weeda@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: www.BMC.nl

Additional info

Media

Documents