Article

Bestuursrapportage 2020 Maatschappelijke Ondersteuning

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 2 september 2021

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voorziet de gemeente Amsterdam in ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang en beschermd wonen. Vòòr 2015 was de gemeente reeds verantwoordelijk voor woon- en vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden en opvang. Bij elkaar vormen ze het Amsterdams Zorgstelsel. Hiertoe behoren ook de sociale basis, mantelzorg- en cliëntondersteuning. In de bestuursrapportages maatschappelijke ondersteuning Amsterdam brengt het college eenmaal per jaar verslag uit over de ontwikkelingen binnen het Amsterdams zorgstelsel voor volwassenen. Voor u ligt de rapportage over heel 2020, met daarin de belangrijkste feiten en cijfers. Waar
mogelijk is een vergelijking opgenomen met de voorgaande jaren om een beeld te geven van
mogelijke trends. Het doel van de Wmo is om kwetsbare Amsterdammers te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te participeren in de samenleving. De centrale stad, stadsdelen, maatschappelijke partners en de Amsterdammers dragen allen bij aan het bereiken van dit doel.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 2 september 2021

Behandelend ambtenaar: OJZ, Patrice Biemold, p.biemold@amsterdam.n

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents