Article

Evaluatie "Iederen Verbonden"

Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

De coronacrisis heeft de aandacht voor digitale ongelijkheid in een stroomversnelling gebracht. Burgers met een achtergestelde positie lopen nu meer dan ooit kansen mis op economisch,sociaal, cultureel en persoonlijk vlak wanneer zij digitaal niet mee kunnen komen. Tijdens de eerste coronagolf in 2020 heeft de gemeente Amsterdam in zeer korte tijd 3.500 volwassen Amsterdammers met een grote afstand tot de online wereld van een refurbished laptop voorzien.Ook hebben 2.364 mensen een internetabonnement in de vorm van een dongel ontvangen. De laptops en dongels werden uitgedeeld in samenwerking met bijna zeventig maatschappelijke organisaties, zogenoemde intermediairs.De reacties van Amsterdammers en lokale organisaties over ‘Iedereen Verbonden’ zijn zeer positief.‘Iedereen Verbonden’ heeft tijdens de coronacrisis gezorgd voor toegang tot een computer/internet,toegang tot (online) hulp, de mogelijkheid om deel te nemen aan taal- en inburgeringscursussen en het vergroten van zelfstandigheid van kwetsbare Amsterdammers. Daarnaast droeg de regeling bij aan het verminderen van eenzaamheid en bood het Amsterdammers een kans om digitaal vaardiger te worden.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

Behandelend ambtenaar Charissa Sloote,c.sloote@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bronnen:

OIS - Auteurs:Nina Vos & Ellen Lindemane.lindeman@amsterdam.nl

Amsterdam UMC -Nicole Goedhart, Paulien Tensen, Christine Dedding

Armoederegisseur Gemeente Amsterdam samenwerking met VU en OostWest

Additional info

Media

Documents