Article

Onderzoek impact Telecommode op overheid

Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en aanbieders van bijbehorende faciliteiten hebben op grond van artikel 57 van de Telecomcode recht op toegang tot openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur. Dit biedt hen de mogelijkheid om small cells (kleine antennes) op deze infrastructuur te plaatsen ten behoeve van openbare, draadloze communicatienetwerken. Small cells zijn draadloze toegangspunten met een klein bereik die zorgen voor een betere dekking en hogere capaciteit op een specifieke locatie. Het is nog onduidelijk hoeveel small cells zullen worden uitgerold.1Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. Overheidsinstanties dienen in te stemmen met redelijke verzoeken van exploitanten tot medegebruik van publieke gebouwen en infrastructuur voor het plaatsen van small cells op overheidsinfrastructuur.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

Behandelend ambtenaar: Rudolf Roeleven, r.roeleven@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bronnen:

CEBEON, DIALOGIC-TU/e,

Additional info

Media

Documents