Article

De Boeren van Amstel

De Boeren van Amstel zorgen voor een korte keten tussen stad en land. De Natuurzuivel wordt in het Amstelland geproduceerd, op nog geen 10 km van de Dam. Met deze zuivel dragen de Boeren van Amstel bij aan het behoud van het laatste stukje polderlandschap onder Amsterdam. Zodat men hier in de toekomst ook nog kan blijven genieten van de natuur.

Over het gebied

De Amstelscheg ligt aan de zuidzijde van Amsterdam en maakt onderdeel uit van het Groene Hart. De Amstelscheg vormt een groene wig die diep doorloopt in de stad en is een van de iconische landschappen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De rivier de Amstel vormt de ruimtelijke en recreatieve drager en verbindt de stad met het omliggende veenrivierenlandschap.

Het ensemble is een van de groene scheggen van Amsterdam en vormt een groot contrast met het omringend stedelijk gebied. De scheg is een samenstel van veenontginningen (veenrivierenlandschap) en enkele uitgeveende lager gelegen (en deels bebouwde) droogmakerijen. Het veenrivierenlandschap is niet afgegraven. Het ligt daardoor hoger en wordt ook wel ‘bovenland’ genoemd.

Lees hier meer over het gebied. 

De Amsterdamse Scheggen - Amstelscheg

De weidevogels

Vrijwel overal in Nederland verdwijnen weidevogels. Dankzij de inspanningen van de Boeren van Amstel hoor je in Amstelland nog de grutto, kievit en tureluur. Dat gaat niet vanzelf. De boeren maaien bijvoorbeeld grote delen van hun land pas na het broedseizoen. Met de zuivel van de Boeren van Amstel kunnen we samen iets extra’s doen voor de vogels en de natuur van Amstelland.

Lees hier meer over de weidevogels.

Bron: De Boeren van Amstel