Article

Pilot lisdoddeteelt in de Burkmeer

Proef om bodemdaling te remmen en CO2 te verminderen

In de Burkmeer is in juli 2021 een proef gestart met lisdoddeteelt. De teelt van lisdodde kan helpen om bodemdaling in veengebieden af te remmen waardoor er ook minder CO2 vrijkomt. Deze proef duurt 5 jaar. Als de teelt van lisdodde een succes blijkt, kan de proef worden verlengd tot maximaal 10 jaar. Dan stopt de proef.

Gemeente Amsterdam - Burkermeer

In Waterland droogt het veen uit door een lage grondwaterstand. Hierdoor daalt de bodem. Dit zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen. De gemeente wil de bodemdaling stoppen en de biodiversiteit in het gebied vergroten. Lisdoddeteelt is daar mogelijk een manier voor.

De lisdodde

Lisdodde is een plant van ca. 2 meter hoog. Hij lijkt wel wat op riet, maar heeft bredere bladeren en een karakteristieke bruine 'sigaar' aan het uiteinde van zijn stengels. De lisdodde staat graag in het water en komt van nature voor in moerasgebieden en langs sloten.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Gemeente Amsterdam - Pilot lisdoddeteelt in de Burkmeer