Article

Inholland - Instellingsplan 2016-2022

Durf te leren

Met dit instellingsplan voor de periode 2016-2022 zet Inholland een belangrijke nieuwe stap, gericht op verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid en versterking van profiel, onderzoek en verbinding met het werkveld. Het instellingsplan geeft richting en biedt tegelijkertijd ruimte voor nadere invulling. De vechtlust die we de afgelopen jaren hebben getoond, zetten we in voor verdere groei en het aanpakken van dat wat beter moet. Juist omdat we hebben geleerd van onze fouten, gaan we vol zelfvertrouwen voorwaarts. Daarbij blijven we leren, net als onze studenten. Van elkaar en van onze omgeving. Maar bovenal: leren is ook leuk, een inspirerende uitdaging. Dat is immers de essentie van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Missie

Onze ambities zijn verwoord in een missie, die de koers van Inholland voor de komende jaren bepaalt: ‘Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief, en werken daarin samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat voor ons en onze studenten zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.’

Bron: Inholland - Instellingsplan 2016-2022

Image credits

Header image: Cityplotter - Pink

Icon image: Wikimedia Commons - Inholland

Media

Documents