Article

Floriade: Atlas Openbare Ruimte

Voorliggend boekwerk is de Atlas Openbare Ruimte voor de Floriade 2022 en de woonwijk Hortus Almere. Floriade 2022 is een wereldtentoonstelling die van april tot en met oktober 2022 zal worden gehouden en daarna getransformeerd zal worden tot de woonwijk Hortus. Het masterplan zal op hoofdlijnen hetzelfde zijn voor zowel de expo als de woonwijk. Kenmerkend is het doorgaande grid van paden en wegen die autonoom over de reeds bestaande natuurlijke elementen van het gebied (watergangen, groenstructuren, volwassen bomen) heen is geprojecteerd.

Bron: Floriade - Atlas Openbare Ruimte 

Image credits

Icon image: floriade_almere.jpg

Media

Documents