Article

AI en data governance bij de UvA, een verkenning

AI en data governance bij de UvA, een verkenning

Na een korte introductie over Machine Learning, AI en Big data, schetst deze verkenning de huidige situatie en plannen rondom AI en data binnen de UvA. Het stuk focust op AI toepassingen, data en data governance en zoomt in op onderzoeksdata, onderwijsdata, bedrijfsdata en collectiedata. Het zijn m.n. de bedrijfsdata, de zgn. grijze data waar voor de UvA veel te winnen valt. Onderzoek wijst uit dat in bedrijven en organisaties gemiddeld 60-73% van dit type data onbenut blijft. Dit stuk maakt deel uit van de discussie om data-centrisch te werken in plaats van applicatie-gedreven.

Het zijn de bedrijfsdata, de zgn. grijze data waar voor de UvA nog veel te winnen valt. Grijze data zijn van cruciaal belang geworden voor het vermogen van een universiteit om haar kernmissies op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening te vernieuwen, verbeteren en uit te voeren. En onderzoek wijst uit dat 60-73% van dit type data gemiddeld ongebruikt blijft (zie noot 43). Deze verkenning bevat dan ook, naast suggesties voor een aantal kansrijke AI-projecten en - thema’s voor de Bibliotheek, meer algemene aanbevelingen met betrekking tot AI en grijze data voor de Centrale Diensten. Hoofdstuk 6 is daarom gewijd aan data governance, documentatie en de digitale strategie die in 2021 gestalte zal krijgen a.g.v. het recent opgeleverde UvA instellingsplan 2021-26.

Vragen die in onderhavige verkenning aan de orde komen, zijn of de UvA Centrale Diensten

 • Zelf met AI aan de slag moeten gaan of het beter over kan laten aan bedrijven wiens applicaties ze aanschaffen,

 • Zelf het wiel moeten uitvinden en voorop moeten lopen of beter kunnen afwachten en kijken wat andere hoger onderwijsinstellingen op dit gebied gaan doen,

 • In samenwerking met anderen relevante AI-pilots kunnen uitvoeren en deel kunnen nemen aan UvA AI-onderzoek of landelijke projecten,

 • Moeten investeren in de data-infrastructuur en data governance alvorens (of parallel) met AI aan de slag te gaan (vanuit het adagium ‘de basis op orde) of het risico moeten aanvaarden dat de werkvloer hier tegenaan blijft lopen of op vastloopt,

 • Wel agile kunnen werken zonder dat de processen beschreven zijn en de data governance (de basis) op orde is,

 • In staat zijn echt samen te werken ten behoeve van de interdisciplinaire aanpak die AI vereist,

 • Het gewenste ondernemerschap en de vernieuwing waarvan sprake is in het UvA instellingsplan 2021-26 samen kunnen laten gaan met noodzakelijke maar beperkende voorwaarden rond privacy, security en ethiek,

 • Nu al in staat zijn tot coherente actie over te gaan met zo’n complex thema als AI

Het doel van de verkenning is:

 • Een eerste overzicht bieden van de lopende activiteiten en plannen binnen de UvA

 • Het inventariseren van kansrijke activiteiten voor de toekomst

 • Het creëren van AI- en data-bewustzijn binnen de Centrale Diensten

 • Aandacht voor de basis op ordewaar het grijze data betreft en de samenwerking die daartoe benodigd is

Bron: Reerink, H. 2021. AI en data governance bij de Uva, een verkenning: Huidige stand van zaken, mogelijkheden en aanbevelingen voor AI bij de Bibliotheek en ondersteunende diensten. In opdracht van: Brandsma, R., & Verheul, I. Universiteit van Amsterdam.

Voortvloeiend uit: Open Kennis! Beleidsplan Bibliotheek 2019-2022.

Image credits

Icon image: Wikimedia Commons - Bibliotheek

Media

Documents