Article

Digitale dreigingen voor de democratie

Over nieuwe technologie en desinformatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Rathenau Instituut verzocht onderzoek te doen naar de impact van technologische ontwikkelingen op de productie en verspreiding van desinformatie en naar maatregelen die kunnen worden getroffen om de mogelijke negatieve effecten daarvan te beperken. Het gaat hierbij vooral om desinformatie die gericht is op verstoring van het publieke debat en het democratisch proces.

Tot voor kort kon Nederland zich koesteren met de gedachte dat desinformatie de afgelopen jaren geen grote impact op de samenleving heeft gehad. De hausse aan misleidende berichten die verspreid zijn rond de uitbraak van het coronavirus laat evenwel zien dat ook de Nederlandse samenleving hiervoor niet ongevoelig is. Tegelijkertijd is het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over de betekenis hiervan voor de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen desinformatie.

De snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van IT zouden het beeld echter op afzienbare termijn kunnen doen kantelen. Dit rapport, dat we schreven op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dat past bij het thema Digitale Samenleving uit ons Werkprogramma, geeft een breed overzicht van de technologische ontwikkelingen die de komende jaren een rol kunnen gaan spelen bij de productie en verspreiding van desinformatie.

Bron: Rathenau Instituut (2020). Digitale dreigingen voor de democratie – Over nieuwe technologie en desinformatie. Den Haag (auteurs: Boheemen, P. van, G. Munnichs & E. Dujso)

Media

Documents