Article

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2021-2024

Gemeenteraad 7 juli 2021

In het Preventie-en Handhavingsplan alcohol2021 -2024benoemdde gemeente Amsterdam de belangrijkste doelstellingen voor het verminderen van problematisch alcoholgebruik en de maatregelen die hiervoor genomen worden.Hiermee geeft de gemeente invulling aan artikel 43a van de Drank-en Horecawet (DHW). In het plan sluiten we zoveel mogelijk aan bij de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Hierin heeft de Rijksoverheid in 2018samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.Naast de gezondheidsrisico’s die veroorzaakt worden door alcoholgebruik leidt het ook tot maatschappelijke kosten naar aanleiding van productiviteitsverlies, vroegtijdig overlijden, verkeersongevallen, ziekte, verslaving, kosten voor politie en justitie en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast heeft alcoholgebruik invloed op de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Vooral in drukke gebieden met veel horeca en andere alcoholverkooppunten veroorzaakt een deel van de bezoekers onder invloed van alcohol overlast en incidenten. Gezien bovenstaande risico’s is het belangrijk problematisch alcoholgebruik te verminderen.

Behandeld in Gemeenteraad 7 juli 2021

Behandelend ambtenaar: OOV, Mattijs van de Westeringh, m.van.de.westeringh@amsterdam.nl GGD, JolandaPothoven, jpothoven@ggd.amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: Alcoholmonitor

Media

Documents