Article

Rapportage Monitor Sportnorm

Commissie Ruimtelijke Ordening 30 juni 2021

Deze rapportage richt zich specifiek op ruimte voor (anders) georganiseerde buitensport. Dit zijn sporten die om relatief veel ruimte vragen. Het meest bekende voorbeeld is de sportvereniging, maar ook andere organisatievormen passen in deze definitie, zoals (commerciële) sportaanbieders en bijbehorende (meer urban) sportvormen als padel of 5 tegen 5 voetbal. De ruimtevraag en veelal vaste maatvoering van sportvelden maakt de ruimtelijke afweging van het inpassen van deze sporten in een stad die verdicht, complex.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 30 juni 2021

Behandelend ambtenaar Sport en Bos, Nelleke Penninx, n.penninx@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Sport en Bos - Nelleke Penninx, Anna van Velzen Kevin Krieger

Additional info

Media

Documents