Article

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat is nodig om de mogelijkheden van Big Data te benutten en tegelijkertijd de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te waarborgen. Dat schrijft de WRR in zijn rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving (rapport nr. 95, 2016).

De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data op een
verantwoorde wijze kan gebruiken. Het rapport richt zich specifiek op (Big) Dataanalyses door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van fraudebestrijding. Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. De WRR pleit ervoor dat die bestaande wetgeving wordt aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data.

Bron: WRR-rapport nr. 95: Big Data in een vrije en veilige samenleving

Overige bestanden: Kamerbrief over waarborgen tegen risico's van data-analyses door de overheid. 2019. Rijksoverheid. 

Image credits

Icon image: Flickr - Big Data

Media

Documents