Article

Jaarverslag Amsterdams Fonds voor de Kunst 2020

Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 23 juni 2021

‘Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt.’ Met deze missie stimuleerde het AFK in de periode 2017-2020 de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, om zo bij te dragen aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het AFK werkte in 2020 op twee manieren aan deze missie. In de eerste plaats voerde het AFK een gevarieerd en goed op elkaar aansluitend pakket van regelingen uit: van eenmalige financiering van kunstprojecten tot meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan. Behandelden in 2020 in totaal 1.610 aanvragen van kunstenaars en culturele organisaties. Daarnaast ontplooit het AFK bijzondere activiteiten die nieuwe ontwikkelingen in de kunstsector stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van spreiding, cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling.

Behandeld in  Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Afdeling Kunst en Cultuur, Martine Brinkhuis, m.brinkhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Amsterdams Fonds voor de Kunst

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/www.afk.nl
secretariaat@afk.nl

Additional info

Media

Documents