Article

Plan van aanpak Familiepakket - Armoedebestrijding op school

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

De afgelopen jaren zijn er veel scholen met veel leerlingen uit minimagezinnen bereikt om de armoederegelingen onder de aandacht te brengen. Om de kansen van gezinnen te vergroten bestaat het Familiepakket.
•Het Familiepakket bestaat uit de inzet van budgetconsulenten van de buurtteams, de stadspas vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage, taallessen voor ouders (Taal- en Ouderbetrokkenheid), voorlichting over minimaregelingen, de scholierencampagne en één aanspreekpunt vanuit de gemeente (de relatiemanager Familiepakket) voor de scholen.
•Via de relatiemanager Familiepakket worden de verschillende onderdelen uit Het Familiepakket aangeboden op scholen met een groot aantal leerlingen uit minimagezinnen. Het Familiepakket wordt gefaseerd aangeboden op scholen. De doelstelling is om in het eerste kwartaal 2022 alle 98 scholen met veel leerlingen uit minimagezinnen te bereiken en het Familiepakket aan te bieden en een verhoging van het bereik van de verschillende onderdelen van het Familiepakket te realiseren om hiermee de integrale gezinsondersteuning te bevorderen en Kansenongelijkheid tegen te gaan.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar WPI, Kristel Barrientos,k.barrientos@amsterdam.nl en Nadia el Kebirn.kebir@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

 

Additional info

Media

Documents