Article

Meerjarenprogramma 2021-2023 Kenniscentrum Ongelijkheid

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

De ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam neemt toe. De groeiende welvaart van de afgelopen jaren is ongelijk verdeeld: er is tegelijkertijd sprake van verrijking en verarming. Sociale en geografische scheidslijnen worden scherper. Binnen de ring groeit het aandeel bewoners met hogere inkomens, die met elkaar strijden om dure koopwoningen in wijken met de beste voorzieningen. Aan de randen van de stad en in sommige omliggende gemeenten dreigt een concentratie en cumulatie van sociale en economische problematiek.
Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam– en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen –te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021 en 23 juni en Kunst Diversiteit en Democratisering 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Else Ham, stedelijk coördinator Tegengaan Kansenongelijkheid/PMB, e.ham@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid

Additional info

Image credits

Icon image: Inequality Icons

Media

Documents