Article

Factsheet Leergroei Amsterdam basisschoolleerlingen

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Vanwege de Covid-19 pandemie zijn alle scholen twee keer gesloten geweest, tussen half maart en half mei 2020 en tussen december 2020 en februari 2021. Na de eerste schoolsluiting bleek dat het merendeel van de leerlingen minder leergroei had dan in een normaal schooljaar. Nu, een jaar later, is onderzocht hoe het de leerlingen daarna is vergaan. We kijken hiervoor naar de vaardigheidsscores van leerlingen op de midden-en eindtoetsen die zij voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde hebben gemaakt. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de schoolbesturen verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO). Het onderzoek is mogelijk gemaakt met cofinanciering vanuit de gemeente.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: OJZD, Ralph Rusconi, r.rusconi@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: OIS

Auteurs:Tobias Brilst.brils@amsterdam.nlLotje CohenLotje.Cohen@amsterdam.nlJoris Klingenj.klingen@amsterdam.nlFrederique van SpijkerF.van.Spijker@amsterdam.nl Merel van WoudenM.van.der.Wouden@amsterdam.nl

Additional info

Media

Documents