Article

Communicatie en draagvlak Covid-19

Hoe zorgen we dat mensen anderhalve meter afstand blijven houden? Zoveel mogelijk thuis blijven werken? En al die andere dingen blijven doen die noodzakelijk zijn om de pandemie te stoppen? “Alleen met ons gedrag kunnen we het virus terugdringen”, aldus premier Rutte. Goede communicatie is daarom essentieel. In een korte notitie beschrijft WRR-collega Will Tiemeijer drie fundamentals en zeven praktische punten met betrekking tot communicatie en draagvlak rond Covid-19.

In juni 2020 verscheen de notitie Kwetsbaarheid en veerkracht. In de WRR-notitie zijn de eerste reflecties verzameld op een situatie die nog volop in beweging is. De coronacrisis heeft grote economische, maatschappelijke en politieke gevolgen. Hoewel er in ons land veel goed gaat tijdens deze crisis, signaleert de WRR ook een opeenstapeling van financiële en gezondheidsrisico’s bij kwetsbare mensen, een beperkt incasseringsvermogen van het bedrijfsleven en een moeizame internationale samenwerking. Met zijn notitie wil de WRR de regering en het parlement ondersteunen bij de aanpak van de coronacrisis.

Auteur: Will Tiemeijer is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en mede-auteur van de WRR-rapporten “Met kennis van gedrag beleid maken” en “Weten is nog geen doen”. Sinds 2019 is hij tevens bijzonder hoogleraar Gedragswetenschappen en Beleid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam

Additional info

Media

Documents