Collection (6)

Klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat leidt bij steeds meer Amsterdamse collega’s tot vragen hoe ze hier het beste rekening mee kunnen houden in hun projecten. Het zorgt voor grote uitdagingen op gebied van het leefbaar houden van onze stad. Steeds vaker zal de openbare ruimte door klimaatverandering minder aangenaam zijn om in te verblijven. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de openbare ruimte optimaal gebruikt kan worden door mens en dier, vraagt dit om kennis over het veranderende klimaat en een aanvullende werkwijze bij het ontwerpen van de openbare ruimte.
In deze publicatie ‘Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie’ is de meest actuele kennis over klimaatverandering en de toe te passen maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie verzameld. Onze collega’s hebben hiermee de mogelijkheid om de stad zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. De kennis over klimaatverandering en toe te passen maatregelen wordt steeds groter. In de ‘Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie’ wordt dit zo actueel mogelijk bijgehouden.

More information

Vindt u in deze collectie:

 

Artikel - Volledige Publicatie

Artikel - Inhoud + Deel 1. Klimaatadaptatie en de Amsterdamse opgave

Artikel - Deel 2. Werkwijze

Artikel - Deel 3. Maatregelen en uitwerkingen

Artikel - Deel 4. Voorbeelduitwerking

Artikel - Deel 5. Vervolg + Literatuurlijst

Image credits

Header image: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte - banner

Icon image: Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie

Sort on: