Article

Projecten Smart Education 2020

Het Smart Education programma herbergt diverse projecten waarin de potentie van verschillende technieken wordt onderzocht, op basis van vragen uit, en met toepassingen in de eigen onderwijspraktijk en in die van onze partners. In sommige projecten worden nieuwe tools ontwikkeld, in andere projecten worden de mogelijkheden van extern ontwikkelde tools onderzocht.

Interactieve Kennisrepresentaties
Leerlingen of studenten interacteren met digitale media, zoals diagrammen. De software heeft kennis over de informatie die wordt afgebeeld en kan op grond daarvan nuttige feedback geven in respons op acties van de gebruiker. Deze aanpak wordt in samenwerking met scholen uitgewerkt in projecten zoals Denker (voortgezet onderwijs) en Minds-On (primair onderwijs).

Game-Based Learning
Inzichten uit het ontwerp en gebruik van digitale games en andere vormen van spel worden ingezet in dienst van het onderwijs, bijvoorbeeld om rijkere leerervaringen te creëren, of ter motivatie van het uitvoeren van taken die een belangrijke rol spelen in het leerproces. In het Erasmus+ project GAMMA werken wij samen met Europese partners aan materialen voor docenten om games doelmatig in te zetten in het wiskundeonderwijs.

Computational Thinking
Algoritmisch denken betreft (volgens curriculum.nu): “het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het begrijpen van menselijk gedrag, gebruikmakend van concepten en werkwijzen uit de informatica”. Binnen het Computational Thinking project ontwikkelt en onderzoekt een groep docentonderzoekers uit verschillende opleidingen een vakoverstijgende leerlijn.

Learning Analytics
Data verzamelen, analyseren en rapporteren met als doel het begrijpen en verbeteren van leren en de omgevingen waarin het plaatsvindt, is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. In het project Bewijsgestuurd Cursusontwerp onderzoeken we hoe het ontwerp van onderwijs zo kan worden ingericht dat studiegedrag en studiesucces maximaal worden gefaciliteerd.

Professionele Ontwikkeling
Het Smart Education team verzorgt een basistraining voor onderwijsprofessionals over kunstmatige intelligentie, met speciale aandacht voor toepassingen in het onderwijs. Voor de facultaire kennisochtend (feb. 2020) was een programma samengesteld met lezingen en workshops rond Smart Education thema’s. Voor een breder publiek zijn er bijeenkomsten georganiseerd over kunstmatige intelligentie in het onderwijs (samen met Pakhuis de Zwijger) en over de rol van kunstmatige intelligentie bij Computational Thinking (samen met Spui25).

Evidence-informed
Smart Education is een onderzoeksprogramma. Projecten genereren wetenschappelijk onderbouwde resultaten en inzichten over de werking en effectiviteit van relevante didactiek en techniek, en hoe deze op elkaar ingrijpen. Op deze wijze bouwt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding aan kennis en expertise, door te leren van de eigen onderzoeksprojecten en van
de ons omringende onderwijspraktijk. 

Bron: Bouwer, A., & Bredeweg B. 2020. Smart Education: Tweede projectjaar. Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Lectoraar Didactiek van de Bètavakken. Hogeschool van Amsterdam. 

Image credits

Icon image: Wikipedia Commons

Media

Documents