Article

Projecten Smart Education 2019

Technologische ontwikkelingen, met name rond kunstmatige intelligentie, zorgen voor allerlei nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Sommige van deze mogelijkheden worden al langer onderkend als grote beloften van slimme technologie in het onderwijs.

Slimme ondersteuning van leerbehoeften
Door de effectieve inzet van digitale leeromgevingen met een rijk aanbod van digitale leermiddelen kunnen persoonlijke leerbehoeften beter worden ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan leren onafhankelijk van plaats en tijd, met meer eigenaarschap en regie op het eigen leerproces, of aan adaptief toetsen.

Nieuwe vormen van interactie
Door nieuwe interactiemogelijkheden, zoals virtual en augmented reality, mobiele technologie, interactieve kennisrepresentaties en animaties en natuurlijke taalinterfaces kan worden gewerkt met leermaterialen op manieren die voorheen niet mogelijk of te kostbaar waren. Door de interactie met een leerling in detail te analyseren, kan een systeem inspelen op individuele leerbehoeften, met de voordelen van één-op-één-instructie, waar in klassikale situaties onvoldoende ruimte en tij d voor is (intelligent tutoring systems).

Leren met en van elkaar
Door ook verschillende vormen van communicatie en interactie in te bouwen kan een digitale leeromgeving dienen ter ondersteuning van effectieve leergemeenschappen, waarin deelnemers in samenwerking met en van elkaar leren (collaborative learning).

Integrale inzichten
Door data te analyseren kunnen docenten meer inzicht krijgen in wat en hoe leerlingen leren en waar ze nog hulp bij kunnen gebruiken; daarnaast kunnen hieruit lessen geleerd worden over onder meer de effectiviteit van leermaterialen en de inrichting van het leerproces (learning analytics).

Evidence-based aanpak
Succesvolle toepassing van ICT (inclusief kunstmatige intelligentie) in het onderwijs vereist een evidence-informed aanpak, gebaseerd op een goed begrip van de relevante didactiek en techniek, en hoe deze op elkaar ingrijpen. Het programma Smart Education bouwt verder aan kennis en expertise op dit gebied, door te leren van eigen projecten en van het onderzoek en de onderwijspraktijk om ons heen.

Bron: Bouwer, A., & Bredeweg B. 2019. Smart Education. Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Lectoraat Didactiek van de Bètavakken. Hogeschool van Amsterdam. 

Image credits

Icon image: PxHere

Media

Documents