Collection (4)

Smart Education Lab (HvA)

Met Smart Education bouwt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) van de Hogeschool van Amsterdam aan expertise op het gebied van leren en onderwijzen met Kunstmatige Intelligentie. FOO ambieert een actieve, leidende bijdrage in de ontwikkeling en inbedding van evidence-informed, digitale onderwijsgereedschappen (EdTech) voor het werkveld en het eigen hoger onderwijs.

More information

Het Smart Education Lab - onderdeel van het HvA Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence - stimuleert het opleiden van digitaal bekwame docenten met actuele kennis van digitale didactiek en onderwijsinnovaties met Artificiële Intelligentie.

Technologische ontwikkelingen rond AI zorgen voor nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Het is de ambitie van het Smart Education Lab om het onderwijs op een verantwoorde manier te verrijken met deze nieuwe technologieën.

Slimme ondersteuning van leerbehoeften

Door de effectieve inzet van digitale leeromgevingen met een rijk aanbod van digitale leermiddelen kunnen persoonlijke leerbehoeften beter worden ondersteund. Denk aan adaptief toetsen of onafhankelijk van plaats en tijd leren, met meer eigenaarschap en regie op het eigen leerproces.

Nieuwe vormen van interactie

Door nieuwe interactiemogelijkheden kunnen leermaterialen worden ingezet die voorheen niet mogelijk of te kostbaar waren. Neem Virtual en Augmented Reality, mobiele technologie, interactieve kennisrepresentaties, animaties en natuurlijke taalinterfaces. Door deze mogelijkheden spelen we binnen het onderwijs beter in op individuele leerbehoeften. Met de voordelen van een-op-eeninstructie, waar in klassikale situaties onvoldoende ruimte en tijd voor is.

Integrale inzichten

Door data te analyseren (learning analytics) krijgen docenten meer inzicht in hoe en wat studenten leren, en waar ze hulp bij nodig hebben. Daaruit kunnen lessen worden getrokken over onder meer de effectiviteit van leermaterialen en de inrichting van het leerproces (evidence-informed). Smart Education ontwikkelt expertise op dit gebied door te leren van eigen projecten en onderzoek, en van de onderwijspraktijk.

Additional info

Image credits

Header image: HvA Applied Artificial Intelligence

Icon image: HvA Applied Artificial Intelligence

Sort on: