Article

Jaarrapportage Taaloffensief 2020

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

De coronapandemie heeft ook invloed gehad op volwasseneneducatie. Het professionele taalaanbod is zoveel als mogelijk online doorgegaan, maar dat heeft zijn beperkingen. Niet alle doelgroepen kunnen of willen online les volgen. Daarom is de mogelijkheid gecreëerd om voor fysieke- en online taallessen in kleinere groepen te werken bij Taal en Ouderbetrokkenheid en voor de doelgroepen analfabeten, laagopgeleiden en NT1-ers. Ook is er een traject opgezet waarbij deelnemers in kleine groepjes voldoende digitaal vaardig worden gemaakt om online les te kunnen volgen. Deze maatregelen zijn erop gericht om de meest kwetsbare Amsterdammers toch te blijven bereiken. Voor 2021 staan er veel potentiele deelnemers op de wachtlijst; zij willen uitsluitend fysieke taallessen volgen. Ook zijn er in het eerste kwartaal 2021 ruim 1200 deelnemers weer gestart met onlinelessen. Daarnaast zetten we dit jaar, in samenwerking met de stadsdelen, vol in op de werving en bereik van de kwetsbare Amsterdammers. In de Jaarrapportage Taaloffensief wordt verslag gedaan van de resultaten en voortgang van de activiteiten van het Taaloffensief 2020. Het eerste jaar Taaloffensief viel vrijwel gelijk aan het eerste jaar van de oronapandemie. De cursussen Taaloffensief startten in februari fysiek maar moesten half maart 2020 zoveel mogelijk online doorgaan. Van de 4750 beoogde deelnemers in 2020, zijn er 4373 deelnemers gestart aan een cursus Taaloffensief, waarvan 493 deelnemers aan de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021, 3 juni en 2 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Ans Roest, a.roest@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bronnen:

  • RVE Participatie (Rapportage Taaloffensief)
  • Sociaal-Economische Raad 2019
    communicatie@ser.nl (Samen werken aan taal)
  • Stichting Lezen en Schrijven (Pamflet)
  • UNESCO (Noodzaak van volwasseneducatie)    -      Auteurs: Prof. Dr. Maurice de Greef (UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie, Vrije Universiteit Brussel), MSc. Mieke de Haan (UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie, Vrije Universiteit Brussel) MSc. Marieke Brugman (Nederlandse UNESCO Commissie)

Additional info

Media

Documents