Article

Programmaplan Maatschappelijke voorzieningen Haven-Stad

Commissie Ruimtelijke Ordening 8 september 2021

Ontwikkelstrategie en Versnellingsstrategie Haven-Stad. De Gemeenteraad heeft op 21 december 2017 de Ontwikkelstrategie Haven-Stad vastgesteld. In de Ontwikkelstrategie zijn als uitwerking van de Transformatiestrategie Haven-Stad de voorwaarden en mogelijkheden voor ontwikkeling van Haven-Stad uitgewerkt. Hierbij zijn de ambities verhoogd, ingezet wordt op:- verdere verdichting met 40.000 tot 70.000 woningen,- een mengstrategie die extra banen creëert,- een mobiliteitsshift van auto naar OV en fiets,- het hanteren van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2040.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 30 juni en 19 mei 2021 en 8 september 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Lubbert Hakvoort, l.hakvoort@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie 8 september 2021 klik hier

 

Additional info

Media

Documents