Collection (10)

Onderzoek (kennis)instellingen - Dossier Economie

In deze collectie staan de onderzoeksafdelingen van de kennisinstellingen die onderzoek doen rond het thema economie en arbeid en inkomen in de stad.

More information

Image credits

Header image: Roeterseiland Campus

Icon image: Universiteitskwartier.jpg

Sort on: