Article

Handboek Circulair Renoveren voor Woningcorporaties

Een leidraad bieden aan woningcorporaties bij het integreren van circulariteit in de renovatie van hun woningvoorraad.

Interactief document waarin de verschillende fases van renoveren worden doorgelicht vanuit een circulair perspectief. Het handboek is in nauwe samenwerking met woningcorporaties tot stand gekomen, en bevat concrete handelingsperspectieven voor woningcorporaties om per fase erachter te komen hoe ze circulair te werk kunnen gaan.

Betrokken partners: onder meer c-creators, Provincie Noord Holland (opdrachtgever), TU Delft.

Auteurs: Merel Stolker Msc (C-Creators) en Anne van Stijn Msc (Technische Universiteit Delft en
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions)

Samenvatting

In hoofdstuk 1 starten we met de definitie en uitgangspunten van circulair renoveren en wordt de circulaire renovatie cyclus geïntroduceerd. De circulaire renovatie cyclus is gebaseerd op de huisvestingscyclus (die bestaat uit de activiteiten: Initiëren, voorbereiden, realiseren en gebruiken) en opgedeeld in de procesfasen van circulair renoveren. In hoofdstuk 2 zullen we ingaan op de circulaire renovatie strategie en tactiek die voorafgaat aan de activiteiten en procesfasen. In de hoofdstukken 3, 4, 5 & 6 worden de vier activiteiten met procesfasen nader toegelicht aan de hand van concrete tips en voorbeelden.

De informatie in dit handboek is een bundeling van deskresearch en interviews met woningcorporaties, industrie, overheid, en experts.

Voor wie is dit handboek?

  • Voor woningcorporaties en stakeholders;
  • Voor directie en management die visie en strategie willen ontwikkelen of hier al mee bezig zijn;
  • Voor adviseurs en projectleiders;
  • Voor uitvoerders, onderhoudsdiensten, etc;
  • Voor geïnteresseerden die meer willen weten over circulaire economie in het algemeen, en in het bijzonder bij woningcorporaties.

All rights reserved

Image credits

Icon image: Schermafbeelding 2021-11-29 om 14.06.36.png

Media

Documents