Article

Kwetsbare groepen en de impact van Corona

Dit project heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam en te onderzoeken hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden.
Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen, rekening houdend met het spanningsveld tussen gezondheidszorg, economie en sociale effecten. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen.

Looptijd: 14-09-2020 -/10-09-2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies van Loon, onderzoeker.

All rights reserved

Image credits

Header image: 55755-Corona-01-20okt2020-e-v-eis.jpg