Article

7. Een vinger aan de pols: monitoring en herijking

Uit: OER

Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen voor de omgang met monitoring in en van het OER. Een definitief plan voor monitoring kan na vaststelling van het Omgevingsvisie (en OER) opgesteld worden.

Auteurs:
drs T. (Tim) Artz 
P.J. (Peter) Verhoeven MSc 
K. (Kjell) Spillekom MSc 


Contact:
tim.artz@anteagroup.com 

Image credits

Header image: Kleur OER

Icon image: OER 7

Media

Documents